Symbol
Instagram
Latest Publications
thumbnail

Architecture of Observation Towers

It seems to be human nature to enjoy a view, getting the higher ground and taking in our surroundings has become a significant aspect of architecture across the world. Observation towers which allow visitors to climb and observe their surroundings, provide a chance to take in the beauty of the land while at the same time adding something unique and impressive to the landscape.
thumbnail

Model Making In Architecture

The importance of model making in architecture could be thought to have reduced in recent years. With the introduction of new and innovative architecture design technology, is there still a place for model making in architecture? Stanton Williams, director at Stirling Prize-winning practice, Gavin Henderson, believes that it’s more important than ever.
thumbnail

Can Skyscrapers Be Sustainable

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ad, id, reprehenderit earum quidem error hic deserunt asperiores suscipit. Magni doloribus, ab cumque modi quidem doloremque nostrum quam tempora, corporis explicabo nesciunt accusamus ad architecto sint voluptatibus tenetur ipsa hic eius.
Subscribe our newsletter
© Late 2020 Quarty.
Design by:  Nazar Miller
fr En

MinimalListic interior

sunset house
  • Order Date:
    Canada
  • Final Date:
    Toronto
  • Client:
    Envato Market

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Officiis expedita, modi quibusdam vitae. Accusamus nisi dolorum laborum, exercitationem fugiat obcaecati repudiandae, doloremque enim magnam officia iusto cupiditate voluptatem quidem ipsum ex maxime quae non facilis inventore dignissimos ut ea expedita velit, corrupti dicta! Quae fugit reprehenderit illum tenetur saepe magni perspiciatis, similique ea eligendi sit quis fugiat, possimus voluptatibus eius! Odio quas at, nihil nobis blanditiis voluptas libero maiores rerum!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Perferendis culpa illo optio libero nam, error amet modi explicabo quaerat ratione!

Facilis inventore dignissimos ut ea expedita velit, corrupti dicta! Quae fugit reprehenderit illum tenetur saepe magni perspiciatis, similique ea eligendi sit quis fugiat, possimus voluptatibus eius! Odio quas at, nihil nobis blanditiis voluptas libero maiores rerum!

Eerror amet modi explicabo quaerat ratione!

brand
brand
brand
brand
brand
brand
brand

Do you have a project?

Let's discuss
banner

Our Works

Dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.
Vel excepturi, earum inventore.
Get in touch